Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

8564 9aa5 420
Reposted fromsunlight sunlight viapanizwasem panizwasem
baaldi
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viapanizwasem panizwasem
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
baaldi
5553 3148 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapanizwasem panizwasem
baaldi
2424 c28a 420
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viapanizwasem panizwasem
baaldi
Odezwij się, ja będę czekać. Choć nie odpowiadam za siebie jak będę pijana.
— Tęsknię
Reposted fromdragonslover dragonslover viapanizwasem panizwasem
baaldi
Kochanie moje, nie wiem, co Ci pisać, co Ci powiedzieć, aby Ci było łatwiej, i co Ci powiedzieć, abyś uwierzyła i abyś myślała, że już jestem z Tobą. Nigdy nie myślałem, że będę Cię tak kochać, jak Cię kocham, i że tyle przez tę miłość wycierpię, i że tyle zyskam.
— Hłasko do Osieckiej
baaldi
7890 6b66 420
Reposted fromaniczorka aniczorka viapanizwasem panizwasem
0497 7b5b 420
Reposted fromnudes nudes viapanizwasem panizwasem
baaldi
5989 d67f 420
baaldi
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viamelancolie melancolie
baaldi
3078 bf6f 420
baaldi
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viamelancolie melancolie
baaldi
8611 80cc
Reposted fromloverdose loverdose viamelancolie melancolie
baaldi
2697 8566 420
Reposted fromtominek tominek viamelancolie melancolie
6600 4689 420
baaldi

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.

Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?

Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

— W.Szymborska
Reposted fromresort resort viamelancolie melancolie
5435 a7cc 420
Reposted fromanananana anananana viamelancolie melancolie
baaldi
1355 4fa4 420
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viamelancolie melancolie
baaldi
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viamessinhead messinhead
baaldi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...